Zařaďte svojí nemovitost do neveřejné databaze pro investory z Ruska a zemi SNS


a vaši nemovitost NÁSLEDNĚ nabidneme neveřejně

28

 prověřeným investorům s uzavřenou smlouvou o mlčenlivosti